تقسیم شرکتهای مخابراتی به ۳ سطح

اسدالله دهناد در گفتگو با مهر، با بیان اینکه با توجه به تغییر ماهیت مالکیت شرکت مخابرات ایران از دولتی به خصوصی، طبیعتا ضرورت داشت متناسب با شرایط جدید، ساختار شرکت مخابرات نیز مورد بازنگری قرار گیرد اظهار داشت: به‌ عنوان بنگاهی اقتصادی برای ورود به بازار رقابت، به ارکان مهمی چون مشتری‌مداری و پاسخگویی نیاز داریم.

وی با بیان اینکه در زمان دولتی بودن مخابرات، رقیبی برای این شرکت وجود نداشت و این شرکت تنها اپراتور مخابراتی کشور محسوب می‌شد اضافه کرد: اما بعد از خصوصی شدن این شرکت، شرایط تغییر یافت و براین اساس رفتار، استراتژی، چشم‌انداز، ساختار، ترکیب نیروی انسانی و تکنولوژی نیز باید تغییر می‌کرد.

دهناد بازنگری در ساختار شرکت مخابرات ایران را برای هم‌راستا کردن مهارت‌های کارکنان با استراتژی جدید و قرار دادن آنها در جهت حرکت و تعالی این شرکت برشمرد و گفت: این کار از سال ۹۲ در دستور کار قرار گرفته و اهداف این پروژه، دستیابی به مناسب‌ترین مدل و ساختار سازمانی برای شرکت مخابرات و ارائه خدمات همگرا، به حداقل رساندن هزینه‌ها و تقویت نقش مخابرات در توسعه پایدار کشور، است.

وی با بیان اینکه این ساختار هم اکنون مصوب و ابلاغ شده است، خاطرنشان کرد: مرحله نخست تغییر ساختار مخابرات تا پایان امسال اجرایی می شود که این ساختار پیشنهادی قرار است حدود ۶ ماه در شرکتهای مخابرات استانی و شرکت مخابرات ایران اجرا شود و پس از آن و بعد از انجام ارزیابی‌ها، مرحله مطلوب ابلاغ و اجرا خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مورد این ساختار جدید گفت: ساختار شرکتهای مخابرات استانی در سه سطح استان‌های بزرگ، استان‌های متوسط و استان‌های کوچک درنظر گرفته شده است که حدود ۷ استان به عنوان استان بزرگ، ۱۲ استان به عنوان استان متوسط و مابقی نیز به عنوان استان‌های کوچک در این ساختار دیده شده است.

وی با اینکه استان‌ها باید ساختار تفصیلی این طرح را متناسب با تعداد پست‌هایی که مخابرات ایران به آنها ابلاغ کرده،‌ ارائه دهند تاکید کرد: شرکتهای مخابراتی باید بر اساس ساختار جدید، پست های سازمانی کارمندان را تعیین کرده و ابلاغ‌ها را صادر کنند و تا پایان امسال این مرحله ساختار و مرحله گذار انجام شود.

دهناد، کاهش پست‌های سازمانی از ۲۹ هزار به ۲۳ هزار، چابک‌سازی، تناسب پست‌های مدیریتی و کارشناسی و ساختار فرآیندی و ایجاد حوزه تجاری، شبکه و فناوری اطلاعات را از مهم‌ترین ویژگی ساختار جدید شرکت مخابرات ایران دانست.

وی با اشاره به ساختار قبلی شرکت مخابرات ایران که در آن شرکت ارتباطات ثابت، تشکیل شد و زیرنظر هلدینگ تمامی استان‌ها را سیاستگذاری و نظارت می کرد افزود: در آن زمان، عملا ساختار استان‌ها هیچ تغییری نکرد و به قوت خود باقی ماند. پس از آن، طبق نظر مشاور، قرار شد مخابرات ایران به عنوان هلدینگ متمرکز عمل کند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران یادآور شد: در واقع مخابرات ایران بدون واسطه، هم سیاستگذاری داشته باشد و هم کنترل و نظارت بر فعالیت استان‌ها، که در حال حاضر در تغییر ساختار جدید همین اتفاق افتاده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید براینکه در ساختار جدید، یک معاونت عملیاتی با سه اداره امور تجاری، شبکه و فناوری اطلاعات این وظیفه را بر عهده گرفته است، گفت: قرار نیست شرکتهای مخابرات استانی منحل شوند، بلکه به همین شکل فعلی خود به فعالیت ادامه می‌دهند اما باید ساختار جدید اجرایی، ارزیابی شود و بعد از مدتی راجع به ساختار جدید مطلوب، تصمیم‌گیری صورت گیرد.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا