محققان موفق به پرورش تارهای صوتی در محیط آزمایشگاهی شدند

تارهای صوتی

محققان موفق به رشد دادن سلول‌ تارهای صوتی در آزمایشگاه شده‌اند. این سلول‌ها زمانی که در حنجره‌ی یک جاندار قرار گرفتند توانستند صدا نیز تولید کنند. کشف جدید بسیار امیدوار کننده است و در آینده این امکان را بوجود خواهد آورد تا افرادی که به هر دلیل صدای خود را از دست داده‌اند آن را دوباره بدست آورند.

اخبار – زومیت – زومیت