برای جهانی شدن، پیام رسان لاین را جایگزین تلگرام کنیم

"پیشنهاد می‏ شود یک پژوهش در حوزه شبکه‏ های پیام رسان بین‏ المللی با هدف پذیرش جهانی شدن و توسعه اقتصاد د… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات