دانشکده‌ پست و مخابرات یکی از مهمترین اهرم‌های تربیت نیروی انسانی است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار داشت: دانشکده‌ی علمی – کاربردی پست و مخابرات نیز یکی از مهمترین اهرم‌های… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات