الکامپ ۲۱ موقعیتی استراتژیک برای افزایش تعاملات دولت و بخش خصوصی

سخنگوی کمیته اجرایی الکامپ بیست و یکم، می‌گوید: من معتقدم باید کاری کنیم تا شرکت‌های داخلی مقداری پایشان را فر… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات