چگونه حیوانات به شکل غریزی مسیر یابی می‌کنند

جهت‌یابی غریزی پرندگان

بسیاری از حیوانات به صورت غریزی توانایی تشخیص جهت‌های جغرافیایی را دارند. این قابلیت در مسافت‌های طولانی و جهت‌یابی به کمکشان می‌آید. پژوهشگران چینی به نتایج تازه‌ای در مورد دلیل این پدیده دست یافته‌اند.

اخبار – زومیت – زومیت