کجارو: تصاویر خیره‌ کننده از داخل مراکز عمومی کره شمالی

تصاویر عجیب از کره شمالی

هنگامی که اسم کره شمالی را می شنویم، به یاد مردمانی در بند و بی  امکانات می افتیم که زندگی پرمشقتی را تحمل می‌کنند. این کشور که مدت هفتاد سال است حزب کارگر بر آن حکومت می‌کند، به طور کامل از سایر نقاط جهان ایزوله شده است. اما به تازگی تا حدی به توریست‌ها اجازه‌ی ورود به این کشور داده می‌شود که توانسته‌اند تصاویری مستند از زندگی مردم این کشور و امکانات آنها در اختیار جهانیان بگذارند. در این مقاله از کجارو گوشه‌‌ای از زندگی مردم این کشور را ببینید. اما این تصور ما نباید موجب شود که در مورد این کشور بیشتر ندانیم،.

اخبار – زومیت – زومیت