نیمی از ترافیک انتقالی سرور تلگرام از مسیر ایران است

نگاهی به آمار تبادل اطلاعات با سرور اصلی تلگرام نشان می دهد، حدود ۴۵ درصد از کل ترافیک انتقالی با این سرور از… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات