زومجی: موشکافی اسرار Game of Thrones: ریشه‌یابی نام مجموعه‌ی «نغمه‌ای از یخ و آتش»

بازی تاج و تخت

در دنیای بزرگ و وسیعی مانند مجموعه کتاب‌های نغمه‌ای از یخ و آتش که منبع داستانی سریال بازی تاج و تخت به شمار می‌رود، همواره برای شناخت بیشتر، اطلاعات بسیاری برای کند و کاو وجود دارد. زومجی در یادداشتی مفصل، به ریشه‌های این داستان اعجاب‌انگیز و پرطرفدار پرداخته است.

اخبار – زومیت – زومیت