ناسا با استفاده از «لپ تاپ شیمیایی» به جستجوی حیات در دیگر سیارات خواهد پرداخت

لپ تاپ شیمایی ناسا

کاوشگران امروزی ناسا تنها قادر هستند که نشانه‌هایی احتمالی از حیات در دیگر سیارات را پیدا کنند و از تشخیص دقیق امکان وجود زندگی در خارج از زمین بی‌بهره هستند. ناسا به تازگی دستگاهی را اختراع کرده است که قادر است این کار را انجام دهد. با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت