ایجاد کارگروه مطالعاتی امنیت سایبری در دانشکده پست و مخابرات

عضو هیات علمی دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات و رئیس کارگروه ITU این دانشکده، گفت: با ایجاد کارگروه مطالعات… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات