الزام وزارت ارتباطات بر فیلترینگ تلگرام در صورت تخطی از قوانین ایران

فیلترینگ تلگرام باز هم به آینده موکول و مصوبه شد که وزارت ارتباطات اقدامات لازم برای تقویت شبکه‌های داخلی را ب… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات