برنامه‌نویسی اندروید را دردانش‌پژوهان بیاموزید

دانش پژوهان

تصور شما از درآمدهای چند ده میلیونی چگونه است؟ فکر می‌کنید برای رسیدن به چنین درآمدهایی به داشتن کارخانه و سرمایه زیادنیاز است؟ یا حتما باید بساز وبفروش باشید؟ یا شاید هم دلال؟ اصلا به نظرتان در ایران کسی می‌تواند با خلاقیت، ایده و سواد به درآمدهای چند ده میلیونی برسد؟

اخبار – زومیت – زومیت