یک طرح، یک نگاه: ۴id وتامین امنیت فعالیت‌های شبانگاهی

4id، گجت پوشیدنی مناسب برای قدم زدن شبانگاهی

شهرنشینی در کنار مزایای کوچک و بزرگ، معایب بی‌شماری نیز دارد که از آن جمله می‌توان به اثرات نامطلوب  آن بر سلامت عمومی افراد اشاره کرد. درکنار این همه مشغله و استرس، فرصت کمی برای ورزش باقی می‌ماند. به همین دلیل گروهی از مردم در اوقاتی خاص به فعالیت‌هایی همچون راهپیمایی و دویدن مبادرت می‌کنند، اوقاتی که خطرات خاص خود را دارد.

اخبار – زومیت – زومیت