پرواز پهپاد هدهد۳ با سامانه دیده‌ بان۱ در آسمان ایران

هدهد ۳

پهپاد هدهد ۳ مجهز به سامانه مراقبت و شناسایی دیده‌بان ۱ امروز در دانشگاه شریف با حضور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری رونمایی شد. این پهپاد و سامانه توسط دانشجویان دانشگاه شریف تولید شده‌اند.

اخبار – زومیت – زومیت