جلسه‌ تصمیم‌ گیری در مورد فیلترینگ تلگرام فردا برگزار می‌شود

تلگرام

به گفته یکی از اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه(کمیته فیلترینگ)، جلسه‌ی تصمیم‌گیری این کارگروه در مورد فیلترینگ تلگرام فردا برگزار می‌شود.

اخبار – زومیت – زومیت