ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات در شورای عالی فضای مجازی در جلس… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات