ارائه‌ی ۱۰ استارتاپ منتخب آواتک در حضور سرمایه گذاران انجام شد

ارائه‌ی ۱۰ استارتاپ منتخب آواتک در حضور سرمایه گذاران انجام شد

استارتاپ‌های چرخه‌ی دوم مرکز شتابدهی آواتک، در حضور جمعی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی سرویس‌ها و محصولات خود را ارائه و معرفی کردند تا بتوانند نظر مثبت سرمایه گذاران را به خود جلب  کنند.

اخبار – زومیت – زومیت