کجارو: گشتی دیجیتالی در موزه زمان ، نخستین موزه زمان‌سنجی ایران

موزه زمان

سرویس پرونده یک سایت، این بار به سراغ سایت موزه‌ی زمان رفته تا ضمن معرفی ویژگی‌های آن، امکانات فنی این پرتال را نیز بررسی کرده و نقدی بر ایرادات احتمالی آن داشته باشد. با کجارو همراه شوید.

اخبار – زومیت – زومیت