موتورهای جست‌وجو می‌تواند مولد حرکت اقتصادی در عرصه ICT کشور باشد

رییس پژوهشکده سیاستگذاری و مطالعات راهبردی پژوهشگاه ICT، گفت: پروژه های متعددی در این پژوهشکده در دست اجراست،… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات