ارتقای سواد رسانه ای درمیان فعالان روابط عمومی ضروری است

مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی ارتقای جایگاه روابط عمومی در سازمان تامین اجتماعی را… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات