تغییر پیش شماره تلفن مرکز مخابرات شهر جدید پرند

پیش شماره تلفن های برخی از مشترکین مرکز مخابرات شهر جدید پرند پس از اجرای عملیات کابل برگردان از تاریخ ۲۶ آبان… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات