تحقق اقتدارآفرینی فناورانه کشور در گروی توجه به سرمایه عظیم انسانی است

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، در مراسم رونمایی از نسل سوم ربات ملی سورنا، گفت: تحقق پروژه‌های اقتدارآفرین و… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات