ساعت FES سونی پس از یک سال وارد بازار ژاپن می‌شود

ساعت FES

ساعت FES با صفحه نمایش e-paper، یک سال قبل روی سایت سرمایه‌گذاری جمعی ژاپنی با نام Makuake قرار گرفته بود. این ساعت که توسط شرکت زیرمجموعه‌ی سونی ساخته می‌شود روی سایت سرمایه‌گذاری جمعی خود سونی نیز قرار گرفته و حتی تعداد محدودی از آن نیز در ژاپن عرضه شده است.

اخبار – زومیت – زومیت