ضریب نفود باند پهن ثابت در ایران برابر با متوسط جهانی است

مدیرعامل گروه شرکت‌های شاتل، گفت: ایران با قرار گرفتن در رتبه یکصد و شانزدهم دنیا در زمینه شاخص استفاده و کارب… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات