تصاویر ماهواره‌ای ناسا از آسمان قزاقستان خطوط اسرار آمیز بزرگی را نشان می‌دهد

Ushtogaysky Square

فناوری عصر فضا رمز و رازهایی باستانی را بر روی زمین نشان می‌دهند، تصاویر ماهواره‌ای از آسمان قزاقستان خطوط هندسی عظیمی را به شکل مربع، صلیب و حلقه‌هایی به بزرگی چندین زمین فوتبال به تصویر کشیده‌اند که تنها از آسمان قابل مشاهده هستند، در حالی که قدمت این خطوط در حدود ۸۰۰۰ سال برآورد می‌شود. همراه زومیت باشید.

اخبار – زومیت – زومیت