همکاری شرکت Enel ایتالیا با ایران برای کاهش مصرف انرژی با بهره از ICT

شرکت Enel ایتالیا برای کاهش مصرف انرژی با استفاده از تکنولوژی‌های ICT با شرکت‌های عصر تلکام و حلما گستر خاورمی… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات