لایک زدن زندگی خصوصی دیگران/ خاله‌زنکی به سبک جدید!

در کنار هم نشسته‌اند و با خوشحالی دود قلیان را بیرون می‌دهند و در حالی که به صفحه‌های موبایل‌های خود نگاه کرده… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات