تاکید بر اجرای دقیق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد به شعار نمایشگاه مطبوعات مبنی بر «نقد منصفانه، پاسخ مسئولانه» اشاره و… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات