ما برای رفتن به فضا به راه بهتری نیازمندیم

تصویری از پرتاب ناموفق یک موشک

سفر به فضا همواره یکی از چالش‌های بشر در عصر جدید بوده است. در حال حاضر موشک‌ها تنها راه دسترسی به فضا هستند و در عین حال ناکارامد و پرهزینه محسوب می‌شود. تحقیقات اخیر نویدبخش  تحولات عظیم در زمینه‌ی موشک‌ها و فضاپیماها هستند. سفر کم‌هزینه با فضاپیماهایی که توانایی ده‌ها بار  رفت‌وبرگشت بین زمین و فضا را دارند در آینده میسر خواهد شد.

اخبار – زومیت – زومیت