شواهدی از بازگرداندن اینترنت به حلب توسط ایران و روسیه

موسسه پژوهشی "دی وای ان" با انتشار گزارشی اشاره کرده که از هفته گذشته نشانه هایی مبنی بر بازگشت اینت… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات