نصرالله جهانگرد: تماس و ارتباطی با شبکه جاسوسی نداشتم

"نصرالله جهانگرد" با بیان اینکه اطلاع و آشنایی با بحث نفوذ ندارم گفت: ما و همکاران‌مان هیچ گونه تماس… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات