شرکت اپل از شش دانش‌ آموز سیاه‌ پوست عذرخواهی کرد

عذرخواهی اپل از شش دانش آموز سیاه‌پوست

شرکت اپل از شش دانش‌ آموز سیاه‌ پوست در ملبورن استرالیا، به خاطر آن که رفتار ناشایستی با آن‌ها انجام شده و از آن‌ها خواسته شده بود تا فروشگاه‌  را ترک کنند، عذرخواهی کرد.

اخبار – زومیت – زومیت