تایید مجدد نظریه‌ی نسبیت عام اینیشتین

تایید مجدد نظریه‌ی نسبیت عام اینیشتین

 صحت قوانین گرانش نیوتون و نسبیت عام اینیشتین بارها و بارها مورد تایید قرار گرفته است. اما کماکان نقاط مبهمی باقی مانده است که با قوانین موجود قابل توجیه نیستند” حتی با قوانین نسبیت عام و خاص آلبرت اینیشتین! اما این قوانین کماکان به عنوان قوی‌ترین قوانین توجیه کننده‌ی حرکات سیارات و ستارگان پا برجا هستند.

اخبار – زومیت – زومیت