وزارت ارتباطات ادعاهای روزنامه کیهان در مورد «ن.ج» را رد کرد

پیرو انتشار مطلبی در شماره ۱۶ آبان ماه روزنامه کیهان با عنوان "پروژه نفوذ در مدیریت سایبری رد پای سرشاخه… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات