عضو شورای عالی فضای مجازی: تنها ۳ درصد داده‌های فضای مجازی فاسد است

عضو شورای عالی فضای مجازی: تنها ۳ درصد داده‌های فضای مجازی فاسد است

این روزها به دلیل گسترش اینترنت ثابت و همراه در کشور و افزایش استفاده از آن، در مورد سلامت یا فساد اینترنت بیش از گذشته اظهارنظر وجود دارد. در همین راستا عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی معتقد است که داده‌های فاسد و آسیب‌زای ناچیزی در فضای مجازی وجود دارد.

اخبار – زومیت – زومیت