رفتار گرمایی اسرارآمیز در هرم کبیر جیزه در مصر

هرم کبیر جیزه

هرم‌های جیزه در مصر برای چهار هزار سال است که محققان را در شگفتی و کنجکاوی فرو برده‌اند و حتی پس از هزاران سال تحقیق باز هم این اهرام ما را با شگفتی مواجه می‌کنند. در طی انجام پروژه‌ای جدید محققان متوجه رفتار عجیب و غیرعادی گرمایی در بخش شرقی هرم بزرگ جیزه شده‌اند و تا به امروز دلیل مشخصی برای آن پیدا نکرده‌اند. با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت