برنامه ریزی شستا سرمایه گذاری در صنایع بزرگ و پیشرفته است

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با بیان اینکه هدف از تاسیس و فعالیت این شرکت ، حفظ ارزش سرمایه… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات