کالبدشکافی اکسپریا زد ۵ سونی توسط گروه iFixit

کالبدشکافی اکسپریا زد 5

آخرین پرچمدار سونی به تازگی وارد بازارهای جهانی شده است و گروه iFixit از این فرصت استفاده کرده و این محصول را مورد کالبدشکافی قرارداده است تا بتوانیم نیم نگاهی به داخل این پرچمدار داشته باشیم. با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت