احتمال برخورد شهاب سنگی بزرگ به زمین در سال ۲۱۸۲ میلادی

شهاب سنگ

نتایج تحقیقات جدید در دانشگاه وایادولید اسپانیا نشان می‌دهد که شهاب آسمانی بزرگی ممکن است در سال ۲۱۸۲ به زمین برخورد کند. با زومیت همراه باشید.

اخبار – زومیت – زومیت