سونی فروش نوارهای مغناطیسی بتامکس را متوقف می‌کند

پخش کننده بتامکس سونی

بتامکس (Betamax) فرمتی است که گرد تاریخ روی آن نشسته، اما سونی همچنان به فروش آن ادامه می‌داد، حال آنکه این کمپانی اعلام کرده فروش این فرمت را به طور کامل کنار خواهد گذاشت. البته باید به این موضوع اشاره کرد که بتامکس با ظهور رقیب قدرتمندی چون VHS که توسط JVC معرفی شد، نتوانست آنچنان که باید در بازار عرض اندام کند.

اخبار – زومیت – زومیت