شاید تا ۳۰ سال آینده خلیج فارس غیرقابل سکونت شود

خلیج فارس

انسان‌ها می‌توانند هوای گرم و خشک را با عرق کردن تحمل کنند اما امکان تعریق با افزایش رطوبت هوا بسیار کاهش می‌یابد. اگر فردی در شرایطی قرار بگیرد که هوا رطوبت بالا داشته و بسیار گرم باشد، ممکن است مورد حمله گرمایی قرار گرفته و حتی جان خود را از دست بدهد. شرایطی که ممکن است در ۳۰ سال آینده خلیج فارس را غیرقابل سکونت کند.

اخبار – زومیت – زومیت