نوسازی کامل شبکه مخابراتی کشور تا سال ۱۳۹۷ با ۷۲ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری

سایت شرکت مخابرات ایران نوشت: هجدهم آبان ماه با یکی از بزرگترین رویدادهای صنعت ارتباطات کشور، مصادف است. شش سا… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات