اعلام برندگان «جشنواره کلش‌بازها» در گوشی‌شاپ

جشنواره کلش بازها

جشنواره کلش‌بازهای گوشی‌شاپ به پایان رسید و برندگان این جشنواره مشخص شده‌اند که نام انها را می‌توانید در وب‌سایت گوشی‌شاپ مشاهده کنید.

اخبار – زومیت – زومیت