سرمایه‌گذاری شرکت مخابرات پس از خصوصی‌سازی چقدر بوده است؟

شرکت مخابرات ایران، به عنوان قدیمی‌ترین و باتجربه‌ترین اپراتور امور مخابراتی کشور بعد از خصوصی سازی تاکنون با… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات