«نزار زاکا» جاسوس آمریکایی با پوشش فعالیت در حوزه‌ی فناوری اطلاعات

آنچه بیش از همه در خصوص این جاسوس آمریکایی جلب توجه می کند، پوششی است که او برای فعالیت‌های خود انتخاب کرده اس… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات