ضریب نفوذ اینترنت کشور از مرز ۸۲ درصد گذشت

اینترنت

سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور، آخرین وضعیت نفوذ اینترنت در ایران را تا پایان ۳ ماهه اول سال جاری ۸۲.۱۲ درصد اعلام کرد. این رقم پیش‌تر ۷۳ درصد بود.

اخبار – زومیت – زومیت