سرپرست شرکت مخابرات استان خراسان شمالی منصوب شد

طی حکمی از سوی مهندس دهناد سرپرست شرکت مخابرات ایران، علیرضا هاشمی به عنوان سرپرست شرکت مخابرات استان خراسان ش… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات