مشخص شدن زمان تعطیلی فروشگاه ها در نقشه‌های گوگل

با به روز شدن خدمات نقشه گوگل کاربران می‌توانند از زمان فعالیت و تعطیلی صاحبان مشاغل و فروشگاه های مختلف در ای… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات