فراخوان نظرخواهی درباره تجارت ثانویه طیف فرکانس منتشر شد

معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه رگولاتوری از تدوین چارچوب و مقررات لازم برای تجارت ثانویه طیف فرکانسی کشور با… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات